Tuesday, May 11, 2021 at 2:48 PM

Šabat u Subotici 2020

Temeljem lijepog iskustva ovogodišnjeg Šabata u Subotici, B'nai B'rith Zagreb počeo je prije nekoliko mjeseci operativne razgovore s predstavnicima Jevrejske Opštine Subotica o organizaciji Šabata u Subotici u idućoj godini. U tom kontekstu smo već u Veljači ove godine pokušali stupiti u kontakt s B'nai B'rithom iz Beograda ali na žalost bez uspjeha. Održan je i jedan operativni sastanak prije 3 mjeseca s predstavnicima Jevrejske Opštine Subotica

Unazad nekoliko mjeseci smo izloženi brojnim mailovima iz Republike Srbije koji nedvojbeno ukazuju na zatrovane odnose unutar židovske zajednice u Srbiji. Ti odnosi su poprimili oblike koji su nam potpuno strani: sudski procesi, optužbe na nivou republičkih a i Europskih Institucija, prijetnje i tomu slično. Prošli tjedan smo uspjeli stupiti u kontakt s B'nai B'rithom iz Beograda i taj razgovor je potvrdio naše strepnje: naše sudjelovanje u akciji Šabat u Subotici 2020 se može krivo tumačiti i zloupotrebiti. Predsjednik beogradskog B'nai B'ritha nam je jasno rekao da u datim uvjetima on s tom akcijom ne želi imati ništa.

Rukovoditelj našeg projekta Šabat u Subotici gospodin Šalamon prisustvovao je 26. 10. u Subotici na prije dogovorenom operativnom sastanku sa temom razrade programskih detalja s predstavnicima Jevrejske Opštine. Na put je ponio i jasno uputstvo da u ime B'nai B'ritha Lože G. Schwartz ne preuzima nikakve konkretne obaveze te da objasni naše strepnje vezane za sudjelovanje u tom projektu.

28. 10 2019 održan je sastanak lože na kojem je zaključeno da se projekt Šabat u Subotici 2020 stavi na čekanje tako dugo dok se situacija u Židovskoj zajednici Srbije ne riješi. Voditelj projekta je smatrao da u Rijeci ne postoji infrastrtuktura koja bi podržala ideju da se projekt realizira u Rijeci umjesto u Subotici. Stoga se na žalost odustalo od te ideje.


Ninoslav Perović, predsjednik B'nai B'rith lože "Gavro Schwartz" Zagreb

Share this article:
We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.